Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (Ε.Γ.Σ.)

Αξιότιμο μέλος,

Η φετινή μας Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις 22. Ιανουαρίου 2023, Ώρα 14.00 μ.μ., Ενορία Αγίου Αποστόλου Ανδρέα, Am Schönenkamp 1, 40599 Düsseldorf.

Ημερήσια Διάταξη

1. Χαιρετισμός Προέδρου
2. Έκθεση Πεπραγμένων
3. Απολογισμός Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Απαλλαγή Δ.Σ.
5. Εκλογή νέου Δ.Σ.
6. Εκλογή νέας Ε.Ε.
7. Εκλογή εκπροσώπων Ε.Γ.Σ. – O.Σ.Ε.Π.Ε.
8. Διάφορα

Επισημάνουμε άρθρο 19: Δικαίωμα Ψήφου βάση ισχίων καταστατικό:

α) Όσοι έχουν Ποντιακή Καταγωγή και είναι τακτικά μέλη.
β) Οι μη πόντιοι του Συλλόγου έχουν δικαίωμα ψήφου όταν είναι διαζευγμένοι με πόντιο ή πόντια   και είναι τακτικά μέλη.
γ) Δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τις παραγρ. α‘ και β‘ του άρθρου αυτού, την ημέρα των εκλογών έχουν τα τακτικά μέλη το δικαίωμα του εκλέγειν μόνον όταν προηγουμένους και τουλάχιστον πριν 15 (δεκαπέντε) μέρες παρέδωσαν την αίτηση τους σαν μέλος του Συλλόγου μας.

Παρακαλούμε την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή σας την αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα.

Με αδελδικούς χαιρετισμούς

Το Δ.Σ.