ΛΑΜΠΡΗΣ ΧΑΡΑ

Ζούμε με την υπομονήν και με τ‘ έναν ελπίδαν κι αναμένομε την Λαμπρήν, τα καλά τα ημέρας, Χριστού χαρά θα έρται μας με το „Χριστός Ανέστη“.

Σα τρία λαπροήμερα τα τάρτ‘ όλ‘ ανασπάλκουν κι αποθαμέν‘ και ζωντανοί όλ‘ ατουν γίν‘ταν έναν.
Αποθαμέν‘ πα χαίρουνταν, θ‘ άφτ‘ν άτ‘ς πολλά κερία κ‘ οι κολασμέν‘ πα χαίρουνταν, γιατί πολλοί θα κλαίγ‘ν ατ‘ς, κι αδέβαστοι κ‘ οι άταφοι, γιατί πολλοί θ‘ αγγεύμ ατ‘ς.

Οι ζωντανοί πα χαίρουνταν, ντο θα καλοπερούνε, αμαρτωλοί πα χαίρουνταν, θα πάνε εσ‘ χωρίουν. Χαίρουνταν οι παντέρημοι, θ‘ ευρήκ‘νε παρ‘γορίαν, χαίρουνταν και οι λογιασμέν‘ γιατί θα σουμαδεύκουν, χαίρουνταν κ‘ οι σουμαδεμέν‘ τα στεφάνα θα βάλ‘νε.

Οι γεροντάδες χαίρουνταν, θα πάνε κοινωνίζ‘νε, και οι γραιάδες χαίρουνταν, θα πάνε προσκυνούνε, οι νεοντάδες χαίρουνταν, θα παν λουτρουισκούνταν, και τα κορίτζια χαίρουνταν, θα φορούν κι αναλλάζ‘νε, και τα παιδόπα τα μικρά κόκκιν‘ ωβά θα κρούγ‘νε.   

«Λαμπρής χαρά» που ο Δ. Κ. Παπαδόπουλος (Σταυριώτης) συμπεριέλαβε στο άρθρο του «Άσματα του χωρίου Σταυρίν», Αρχείον Πόντου της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, 14 (1949), 64.

Τίτλος: ΛΑΜΠΡΗΣ ΧΑΡΑ. Δημιουργός: Σοφία Αμπερίδου, 2020, Υλικά: Ακρυλικά και σκόνες σε καμβά. Διαστάσεις: 50 Χ 70 εκ.

Το Δ.Σ. η Νεολαία και τα μέλη του Συλλόγου μας, εύχονται καλή Λαμπρή καλή Ανάσταση