Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας

Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας 2023 – 2025


Πρόεδρος
Συμεών Βασιλειάδης

Αντιπρόεδρος
Αλεξάνδρα Ζαπουνίδου

Γρμματέας
Μαρία Ακρίβου

Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας 2018 – 2020


Αλεξάνδρα Ζαπουνίδου

Χρύσα Γιαννακάκη

Θωμάς Κορτσαλής

Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας 2014/2015


Zoi

Aleka

Stavroula

Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας 2010/2011


Ioanna Makridou

Nikos Nikolaidis

Evgenis Nikolaidis