Επιτροπές


Επιτροπή Γενοκτονίας 
Αρσένιος Τοπτσίδης

Επιτροπή Πολιτισμού
Θεόδωρος Ελευθερίου

Επιτροπή Κοινωφέλειας
Ιωάννης Ευσταθιάδης

Επιτροπή Κοινωφέλειας
Αρετή Νίκα

Επιτροπή Θεάτρου
Χαράλαμπος Μωϊσιάδης

Επιτροπή Θεάτρου
Χρύσα Λάλλου

Συμβουλευτική Επιτροπή Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Ανέστης Τσεντεμεΐδης

Συμβουλευτική Επιτροπή Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Μέριμνα Χορηγών

Τμήμα εκμάθησης ποντιακής λύρας
Νίκος Ευθυμιάδης