Γνωμικά και παροιμίες


Το τμήμα Νεολαίας του Συλλόγου , σας παρουσιάζει με περηφάνεια την παραγωγή με θέμα

«Γνωμικά και Παροιμίες»

με την καθοδήγηση , επιμέλεια και συντονισμό του Αντιπροέδρου του Συλλόγου Παρασκευά Λαβασά