Συνάντηση Π.Ο.Π.Σ

Σε δείπνο βρέθηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ Ηλίας Τρ. Μαυρίδης με την Πρόεδρο κα Χριστίνα Σαχινίδου τον κ Κωνσταντίνο Σαμουρκασίδη Πρόεδρο Επιστημονικής Επιτροπής
κ Χρήστο Κωνσταντινίδη εκπρόσωπο νεολαίας και τον κ Παναγιώτη Παϊραζίδη μέλος νεολαίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων (Π.Ο.Π.Σ.)