Υείαν και ευλογίαν και καλόν χρονίαν

Ιδού ο χρόνος πέρασε και ήρθεν η ημέρα της του Χριστού γεννήσεως και ταύτη τη εσπέρα.
Χοροί αγγέλων ψάλουσι το Δόξα εν υψίστοις και υπό ποιμένων άδεται του Σύμπαντος ο κτίστης.

Καλές γιορτές
Ευτυχισμένο το νέ έτος
Υγείαν και ευλογίαν ευχόμαστε σε όλον τον κόσμο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που ζούμε

Το Δ.Σ.